måndag 29 december 2014

Aj nääi kva he e kaalt höörni!

Aj nääi! Sku man int vita betär sku man kuna troo at man vakna i fryysn i mårse! Tuur haar man långkaliiischena opa se, så he tjens såm opa juhanni!

måndag 22 december 2014

torsdag 9 oktober 2014

Schilna opa kattår å hundar

He läär he ska vara. Häär haar ni ein bild såm ja knååpa ihoop. Kveit int åm he stemmär.


lördag 13 september 2014

Knasa höörtu!

Ni ha noo sääkärt alla hööri åm at he e fö liite föödslar i Borgå BB, he sku behöövas eit huundrataal meiran så at tåm int sku steng he. Å he fins noo ein myky leettär löösning opa pråbleeme. Knasa meiran allihoopan höörni! Aj nääi! Passar opa å önska idär eit myky fiinär vikusluut å!