torsdag 24 december 2015

Gregers Juulkalendär 2015 - Luuckån 24Ja a. He ska ni miinas sen tå ni yypnar idär pakeet opa juulaftån å he e någå ni int kvil ha. Aj nääi!
Haain ein myky gooär juul höör ni!