fredag 6 maj 2011

Och vinsten gaar ti Greeger!

Kan int troo mina ööron! Ja som alder vinner någå alls! Helt extänkapå gick ja me i Söderströms förlags "Tippa antal nya böcker på hösten"-tävling i fejsbookin å van ten! Ja som alder vinner någå alls! Aj, te skreev ja ren!

Å va e priise? En vaalfri bok! Men tyypist. Ja såm int fattar någo alls, å int tääks man bestäl "Mamma Mu" heller. Favoritböökena. Å he man sku behööv e noo boken IQ-träning, men int vil man nu at alla ska vita at man int haar tåm vassaste peenona i skriivboorde. Så man kan väl summeer he me at säja at ge ein book ti Greger e som ti ge rönnbäär ti rääven.

Annars sku man kun ge en bok ti moore, hon läser myky, men boken hinner int heim ti morsdaan, så ja tänkt at man ha ju läsi i Blade över hu dåålit he gaar fö staan at om man sku doneer boken ti nåån skola i ställe? Kanske he e just ten boken som påverkar eit barn såm läser ten å sen räddar stan? Konstigare saaker ha ti hänt! Så om ni råkar kän nåån lärare/rektor i nåån lågstadieskoola i Borgå, be dem kontakta me på fejsbookin. Den första lärare/rektor såm höör av se, får den valfria bookn ti sit bibliotek.

Å ni alla miin troogna blogläsare, i söndaan e he morsda igen. Ni har alla ein moore (elä så e ni nååt undiverk), livande eller dööer, mins henne opa söndaan, för utaan henne sku ni int finnas!

Hälsar moores ungi Greger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar