onsdag 8 juni 2011

Texas - sii er i re*en!

Tåm säär at alt e stoort i Texas, men ja e noo ganska så sääkär at åtminstone tåågen e stöörre i Borgåtrakten. Sii bara va såm staar i he alldeeeles förträffliga Blade! Världens bästa lokaltiidning!

Ps. He va alltså int bara snett på olycksnattn, uutan okså tå artikln skrevs! Men he e mänsklåt at göra feil!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar