fredag 22 april 2011

Fittiga fååglar - lösning på finlänsk politiikspagetti

He knappast nån som lyyckats missa att he blååser nya viindar i finsk politiik. Nu e he ju tom täär Råmppåna ja talar om. Int veit man ju vafö tom e så aarga på oss finlandssvenskar, å he ju eit friit laand, så int kan man ju förbjuud tom ti ha sliik ååsikter heller. Vi ha ju troots alt haft eit demokraatist vaal å fåår liva me he tom följande 4 ååren. Men he ju trots alt liitet trist te häär, men, såm i så måånga andra juttun, så haar Greger eit svaar opa tetta trångmåål oxå.

Såm ni sääkärt alla ha hööri, så ha gubben baket "Fittiga fååglar", elä "Angry Birds" såm he heiter opa utläändsko, blivi vaald ti nåån viktå liisto. He stoo om he i Huusis. Om nu nåån sku tyyp tipsa ten häär Peter Vesterbacka, at tom tii på Rovio sku kuna doona et spääl tär tom fittiga fååglana sku ta å försöök träffa sliik täär Råmppår. Å råmppåna sku ha stula ägg som tå sku symboliseer alt ana än va tom Råmppåna ståår fö. Nu vil ja tillägg, at te täär om at göra karikatyyrer på en griis Soini, he va noo alt ana än saaklit, å he e int he ja syyftar til, uutan meera liksom at ti täär Råmppår e bääd gajs!

Fast os imillan. Ja troor noo at Råmppåna ble för stoora fö tom sjölva å at natuurn noo hoitar te på nåå viis.

He ha alder vari hälsosamt å skjuut se sjölv i beine sa Hjördis i Bjurböle.

Å he höörd ni (oxå) först uta me!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar