torsdag 11 augusti 2011

Dags fö liite Paavo skämt

He knappast någån såm he ha undgååi fö at Paavo Lipponen ställer op i presidentvaale. Tåm tii opa Radio x3m uppmaana at skriiva skämt yvi hånå å man e ju int seiner me sliik. Häär tåm ja skreiv.

"Paavo Lipponen e så stoorer at tå han undi presidentvaalskampanjen ligger å kviilar se opa Sondby sandstrand, så kommer Griinpiis å knuffar hånå tibaks i haave!"

"Paavo Lipponen e så gamal at han skicka siina första pressmeddelanden såm röksignaler."

"Paavo Lipponen e så gamal at då han va ung, så höll Döda havet först opa å bli sjuker."

"Paavo Lipponen e så gamal at han int kan gaa in i eit antikvariaat, för tå släpper tåm int ut hono igen."

"Paavo Lipponen e så gamal at hans första husdjur redan ha blivi olja."

"He löönar se ti lyssna opa va Paavo Lipponen har at säga om te täär globala uppvärmningen fö han miinns ännu tå he va istid."

"Paavo Lipponen e så gamal at politiska redaktörer måst anställ arkeologer fö ti kuna hitta å läsa hans äldsta skrifter."

"Paavo Lipponen e så gamal at då han gick i skola, så behövd man endast känn igen ein kontinent, Pangea."

"Paavo Lipponen fåår illa ti vara då han besööker Borgå. Brandn 1760 e ännu i färskt minne."

Men så täär summa sumaarum. Int e he väl någå skam at han e mee. Åtminstone försvarar han fiint te svenskå i Finland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar