onsdag 10 augusti 2011

Taina - henne ska ni bisar akt er fö!

He va myky intressant i daagens Blade. Ein saak såm ja sjölv reageera opa va artikln yvi Taina såm skiickar sms åt bisar.

He e tyydligen någån såm försööker ti luur bisana at ring tibaks. Å så e he någå sliik betaalnummer man ringer ti. Sjölv siter man ju i den bååtn, at he e moore såm ha skaffa sliik täär aboneblang, å hon ha tå skaaffa åt me et sliik såm man int kan ring ti någå betaalnummer. Å he e ju tuur he. Fö om ja sku fåå någåder sms från kjolfolki, så sku man noo sjölv bli liite intresseera. Int kveit man hu he sku sluuta!

Men som sagt, ni andra bisar, ring nu int op te täär Taina. He kan stå ider dyyrt!

Annars, he va någån bisi såm had uuttala se. Han sa "... Sedan konstaterade jag att jag nog håller mig till min egen fru, det blir både bättre och billigare." Jaa, kva ska man sej ti te täär? Kva he en komplimang troor ni, ellär sku bisin få på snåte om han sku stolt viis artikln å se at te e han såm ha uuttala se? Ja tror han sku få sova opa soffan i ein veckå!


Ps. Borgåblade, ja beer så myky yvi uursäkt at ja igen ha stula en artikl uta er. Men ni e bara så sliik bra at man ju vil at andra å sku få vita he å åm int ana börj prenumeer på tidningen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar