tisdag 18 oktober 2011

Snöö

15.10.2010, yvi eit år sen, så snööa he första gangån i Borgå. Å såm sääkärt alla mins, he va längi snöö opa markn. Snaart e he trooligen dags ijen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar