måndag 15 oktober 2012

Fallschärmshopp me Borgåmåått

Förtitriiååri Borgåbisi försööker ti slaa nyytt väärdsrekåård i fallschärmshoppande, men ha stelli in schärmn me Borgå mååtte! Aj näääi! Gaar int altti såm i Strömsö! Int eens i Borgå!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar