söndag 28 oktober 2012

He e tå daags ti jee sen rööst tå ijen


Daan ti äära så ha ja laga ein vaaldiikt åt ider alla:

He e daags ti jee sen rööst,
ingen skilna har kandidaatn någå brööst,
ellär eegär tåm en traktår ellär ein heest,
nää, fö tu ska velj någån tu troor opa meest,
å seen fåå man hoppas at he bliir braa,
fö i fyyra åår, ja riki vareenda daa,
så e he tåm invaalda, vareenda een,
me groover, ellär rööst så leen,
såm bestämmer yvi staan å byyn,
å bliir he galit, jelpär int fyyn,
ellär ti hoot me at kast tåm i någå tall,
fö tåm siter tii i alla fall!

Poeetn Gregär

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar