tisdag 19 juli 2011

He blee ingen åskå

Häär ha man nu suti å vänta å vänta, men int blee he någå åska i natt nu heller. Å i ställe fö ti såva såm anat folk, så siter man framföör datorn å skriiver tii i fejsbookin på eegi siidor.

Ni såm int haar fesjbookkonto (mina siidår tii i riki ypi fö alla), så häär haar ni liite text tii ifråån:

23-tiden: "He bliir eventuellt åska i Borgåtraktn nu på moronnattn. Ja gillar tå he kålar å blixtrar! Hur e he me er?"

Så skriiver en anan geinast efter: "jo he blir såtär myysit..när he brakar i knutana"

Å så tå svarar ja: "Nåjoo, så längi såm he int brakar uta baakändan! För tå e he alt ana än myysit!"

Å nu tå, 4:30 opa moron skriiver ja: "Hii ha man tå suti å vänta opa åskan, men nu ha tå tåm tii opa meteoriitbyråån ändra se. Int bliir he någå åska. Man fåår no väl taa å kööp ärtsoppå åt se, å taa å far me ficklampån tii i vessån å blika å skaapa eegi åska åt se!"

Greger

Ps. E de nåån såm veit hu man sku fåå liite meira vänner tii opa fesjbookin? Ja haar bara 28 styckn!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar