måndag 18 juli 2011

Semesterreisor - kvar sku ni fara? Å kvaför e int Borgå opa världsarvslistån?

Höörni! Kva ska ni ana gör opa somarn? Sjölv sku man vila far uut å reesa, men he bliir no int å. Har varken peengar eller tiid. Å moore hon ska passas op på somarn å. Å gräse ska klippas å kuddona ska talas me. Men om ja sku ha et fruuntimer, myky peengar å tiid, tå sku ja rees medesama ti Machu Picchu (he betyyder "gamla bergstoppen" på quechuas)!

He fyld 100 år sen ein bisi från ameerika, Hiram Bingham, hiitta ställe efter een brand. Ganska spännande at ingen had vita om ställe före he. Altså uta västerläninngana.

Machu Picchu fins opa Unescos världsarvslista. E he nåån såm veit vilka ställen i Finland fins opa sama lista? Jo, Sveaborg, Gamla Rauma, Körkån i Petäjävesi, Verla brukssamhälle, bronsåldersgravrösena i Sammallahdenmäki, Kvarken skärgården å Struves meridianbåge. Altså sju stycken. Men kvar e Borgås gamla staan? E he ingen som alder ha försööki få den me opa listan, eller ha politikerna förstööri he på nååt viis? Ja bara uundrar.

Men nu ska ja dra uut stöpslana, fö tåm ha lova blixtrar å kålande i natt å vil int at men fiina datoor ska gaa sönder.

Säär Greger såm int fins opa någå världsarvslistå (ännu)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar