torsdag 26 januari 2012

Presidentvaale å sliik tääär elektroonisk ryystande

Aj nääi. Nu kåmmer Borgå tå bli väärdsnyheet ijen tå tå tåm täär jårnalistena fåår vita at vi ska ryysta tåkåtäär elektroonist hii i Borgå. Å å helvita draar he!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar