tisdag 31 januari 2012

TV-nyytt fråån 1996 - he va keikkår he

Nu ha man tå grevi blaand sina gamla videån ijen. Te häär gangån så bånga ja hon te täär Gunilla Löfstedt-Söderholm, såm sluuta tii i tv. Å så e han å te täär Paffbisin, ellär ja meinar te täär Niinistös pojkin å å talar svenskå. Han siir myky meir ynger uut en kva han nu siir ut. Fast he e ju å neestan exakt 16 åår sen. Å han te täär tii fråån Lovisa, Claes Andersson e å mee. Å så e he strejk. Allti ha någån strejak hii i Finland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar