onsdag 25 januari 2012

Tåm föröökar se såm kaniiner i Sibbå

Ja lest YLEs nyheeter åm at he ha blivi myky nyya Sibbåboor, "300 fler östnylänningar i fjol ": http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=236319


Ja troor at he haar ti jöra me tåm täär parkerinsskiivåna. Ja meinar. He staar tå at tu fåår staa me biiln i "ein tiima", men sibbåboon förstaar he liite feil, tåm troor he staar "in tiima". Å så bliir he ti knasa varenda gangå tåm e ti maatbutiikn. Aj nääi. Kanski man boorda sjölv börj handla tii i Sibbå? Men int me moore.


2 kommentarer:

  1. tror tu inga at he haar någo ti gör me tomtäär kaniinren som e täär i rondelln..

    SvaraRadera
  2. He kan noo henda höörtu ingvi at varenda gangå såm sibbåboon tjöör runt i rondeln, så bliir tåm inspireera, å så ska he knasas tå man kåmmer heim från butiikn. Int veit ja, men int våågar man fara tii å sii ens.

    SvaraRadera