söndag 8 januari 2012

Tenk åm man sku få gör en sliikhäär videå

He sku va roolit ti gör en sliik häär videå. Sjölv ha man just å just vari ti Hesa!MOVE from Rick Mereki on Vimeo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar